Informace pro diváky ohledně vstupu na utkání

PODMÍNKY VSTUPU NA UTKÁNÍ

  • Na utkání mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.
  • Po vstupu do Sportovní haly je povinné zakrývat si dýchací cesty respirátorem třídy FFP2/KN95.

Diváci nad 18 let musí u vstupu prokázat jedno z následujících potvrzení:

  • potvrzení o dokončeném očkování proti nemoci covid-19 (nejméně 14 dnů od jeho dokončení)
  • potvrzení o započatém očkování – pokud byla aplikována pouze jedna dávka vakcíny proti covid-19 v případě dvoudávkového schématu, či pokud u osoby bylo dokončeno očkování, avšak od dokončení očkování neuplynula v den vstupu doba 14 dní, prokáže osoba nedokončené očkování, a současně prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem
  • potvrzení o prodělání nemoci covid-19 ve lhůtě 180 dnů

Mládež ve věku 12–18 let a diváci s lékařským potvrzením o nemožnosti očkovat se:

  • potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před vstupem

Děti do 12 let svou bezinfekčnost dokazovat nemusí.

Organizátor je povinen kontrolovat výše uvedená potvrzení u každého diváka a má právo nevpustit do Kladenské sportovní haly diváky, kteří nebudou mít potřebné potvrzení. Nevpuštěním do haly z důvodu nesplnění jedné z výše uvedených podmínek nevzniká nárok na vrácení vstupného ani jinou kompenzaci.

Děkujeme všem fanouškům za respektování těchto pravidel!