Pravidla

Pravidla Kladenského minivolejbalu

1. Hrací plocha, rozměry, síť a míč

1.1 Hrací plochu tvoří obdélníkové hřiště.
1.2 Rozměry ½ hřiště jsou 4,5 m × 3,0 m.
1.3 Síť je vysoká 1,95 m.
1.4 Hraje se odlehčeným volejbalovým míčem o velikosti „5“, váha 180 – 220 gramů, obvod 650 – 670 mm (např: Gala Light – BV 5451 S).

2. Složení, sestava a vedení družstva, kategorie, výstroj

2.1 Družstvo se skládá z maximálně tří hráčů.
2.2 Sestavu družstva tvoří dva hráči na hřišti a případně jeden náhradník.
2.3 Družstvo po organizační stránce vede vedoucí družstva, který je starší 18 let (učitel, trenér, rodič, doprovod apod.).
2.4 Chlapci a dívky hrají ve společné kategorii.
2.5 V soutěžním ročníku mohou startovat žáci 3. a 4. třídy a nižší třídy, případně po Vašem zvážení i 5. třídy (začátečníci).
2.6 Výstroj hráče se skládá z trička, trenýrek a sportovní obuvi. Vyžaduje-li to pořadatel, hrají všichni hráči v metodických tričkách barevného minivolejbalu barvy bílé nebo modré s logem partnera.

3. Uspořádání hry

3.1 Zisk bodu
3.1.1 Družstvo získá bod, když umístí přes síť míč do pole soupeře.
3.1.2 Družstvo získá bod, když se soupeř dopustí chyby.

3.2 Podání 
3.2.1 Podává to družstvo, které vyhrálo předcházející rozehru.
3.2.2 Hráči se na podání pravidelně střídají.
3.2.3 Hráč může podávat pouze dvakrát za sebou. Další podání musí provést spoluhráč.
3.2.4 Podání je provedeno přehozením jednoruč vrchem nebo odbitím míče obouruč vrchem v postavení za koncovou čarou.

3.3 Hraní a doteky s míčem v průběhu rozehry
3.3.1 První dotek je uskutečněn, když je míč chycen a po úpravě postoje nahrán po vlastním nadhozu obouruč vrchem (prsty) ke spoluhráči (hození míče je chybou).
3.3.2 Druhý dotek je uskutečněn, když je míč chycen a po vlastním nadhozu hrán přes síť obouruč prsty (vrchem). Míč může být po nahrávce spoluhráčem hrán přímo přes síť obouruč vrchem (prsty).
3.3.3 Tento sled doteků je vyžadován. Jiný sled doteků je chybou (např.: okamžité přehrání).
3.3.4 Je zakázáno s míčem chodit (běhat). Jeden krok s charakterem výkroku, respektive výskok je povolen.
3.3.5 Dotek sítě není chybou.

4. Střídání a přerušení hry

4.1 Střídání se provádí hokejovým způsobem, náhradník za hráče. Hráč může být vystřídán pokud, odehrál alespoň dvě rozehry.
4.2 Při hře nejsou povoleny oddechové časy.

5. Organizace utkání

5.1 Utkání Kladenského minivolejbalu se hrají na čas. Časový úsek je 5 – 10 minut.
5.2 Přestávka mezi utkáními je minimální, utkání na sebe navazují.
5.3 V utkání se hodnotí vítězství 1 body, porážka 0 body. Je-li po skončení hrací doby nerozhodný stav, hraje se rozhodující bod.
5.4 Utkání rozhoduje osoba znalá pravidel minivolejbalu.
5.5 Pravidla minivolejbalu mohou být upravena pořadatelem v závislosti na technických parametrech sportoviště.