Projekt

Volejbalový klub Kladno volejbal cz je hlavním reprezentantem stejnojmenného projektu, který vznikl v roce 2014 v Kladně, díky úsilí a těsné spolupráci zástupců kladenských volejbalových klubů VK Vavřinec, Beach klub Vavřinec, VK Kladno a Kladno volejbal cz.

V projektu Kladno volejbal cz spolupracují zájemci o sport a tělovýchovu – šestkový, beach a smíšený volejbal včetně volnočasové aktivity dětí. Hlavním cílem je podpora všech odvětví volejbalu ve všech kategoriích v Kladně a v okolí.

Cílem projektu je:
– organizování sportovní činnosti v rámci zapojení do sportovních aktivit
– vytvářet pro sportovní činnost materiální s tréninkové podmínky
– organizování a provádění tréninku šestkového, beach a smíšeného volejbalu
– organizování treninkových kempů
– organizování volnočasové aktivity dětí a mládeže
– vytváření podmínek pro práci s mládeží
– organizování turnajů, závodů a soutěží ve zmíněných sportovních odvětvích a účast na nich
– podporování spolupráce s dalšími sportovními projekty, sdruženími, kluby i jednotlivci
– vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů a poslání
– vedení svých členů k dodržování základních etických, estetických a morálních pravidel

Vedoucí projektu:
Milan Fortuník
+420 739 549 009
fortunik.m@kladno.volejbal.cz

Trenérská rada projektu:
Milan Fortuník
Vladimír Bednář
Jan Gála
Tomáš Samsely
Irena Pokorná
Petr Šťastný
Kateřina Svobodová